Poufność informacji i danych przesyłanych przez Klientów jest naszym priorytetem. Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony informacji wdrożyliśmy zabezpieczenia przesyłu elektronicznego oraz wprowadziliśmy restrykcyjne procedury obsługi zamówień przez naszych pracowników.

Zabezpieczenie danych

Wszystkie dane przesyłane drogą elektroniczną między Klientem a naszą firmą zaszyfrowane są z użyciem protokołu SSL.
Bazy danych, w który gromadzone są informacje, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Udostępnianie informacji

Informacje i dane, które zostaną przesłane do naszej firmy nie będą udostępniane, użyczane ani sprzedawane innym podmiotom.
Dane zebrane podczas zamawiania będą wykorzystywane wyłącznie do obsługi złożonych zamówień, badania rynku, usprawniania naszych produktów i usług oraz przekazywania użytkownikowi i jego firmie informacji oraz ofert, które w naszej opinii mogą ich zainteresować.
Dane zbierane w trakcie korespondencji i rozmów telefonicznych pomiędzy Klientem a pracownikami naszej firmy, będą wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Sposoby kontaktu z Klientem

Kontakt pomiędzy Klientem a pracownikami firmy możliwy jest w formie elektronicznej, telefonicznej oraz osobistej.
W celu realizacji zamówienia Klient będzie otrzymywał informacje w formie elektronicznej. W przypadku konieczności przyspieszenia lub wyjaśnienia działań, informacje mogą być przekazywane telefonicznie na numer zapisany w formularzu zamówienia.
Bez zgody Klienta na podany przy rejestracji adres e-mail przesyłane będą następujące informacje:
  • potwierdzenie złożenia zamówienia i zmiany jego statusu;
  • informacje administracyjne;
  • ważne informacje związane z funkcjonowaniem systemu;
  • zwykła korespondencja związana z realizacją zamówienia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Mimo podjętych starań i wdrożonych procedur nasza firma nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez internet i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające na uzasadnionych podstawach poza kontrolą naszej firmy.