Przygotowanie plików

Do wykonywania naświetleń przyjmujemy pliki w formacie PDF. Dopuszczalne są również formaty PS, EPS.
Nazwa pliku nie powinna zawierać polskich znaków diakrytycznych i przestankowych innych niż podkreślniki i myśniki.
Zalecane jest aby praca była kompozytowa. Separacji o najwyższej jakości dokona automatycznie RIP naszej naświetlarki.

Rodzaje rastrów

Zwiększające się możliwości maszyn do druku offsetowego doprowadziły do rozwoju nowych sposobów obrazowania z wykorzystaniem nowych typów rastra.
Początkowo wykorzystywano raster amplitudowy (AM), którego punkty rozlokowane równomiernie na planie kwadratowej siatki mają stałą wielkość.
W rastrze stochastycznym, zwanym fazowym lub częstotliwościowym (FM), wszystkie punkty mają jednakową wielkość, zmieniają się odległości między nimi.
Z połączenia właściwości rastrów amplitudowych i stochastycznych powstały rastry hybrydowe. Umożliwiają one uzyskanie poprawności odwzorowania w pełnym zakresie tonów.

Dostarczenie plików

Pliki można dostarczyć:
  • osobiście na CD, DVD lub na pamięci masowej USB;
  • e-mailem na adres: pliki@ctpuv.pl (jeśli nie przekraczają 15 MB);
  • za pośrednictwem serwera FTP (jeśli przekraczają 15 MB).
Wraz z plikiem należy przesłać wypełniony formularz zamówienia (w formie XCL lub PDF).
Zamówienie będzie realizowane po otrzymaniu kompletnego zlecania.

Przesyłanie plików na FTP

W celu ochrony informacji i danych przesyłanych przez Klientów, każdy z Zamawiających, po podpisaniu umowy o współpracy, otrzymuje własne konto i hasło na naszym serwerze FTP. Uniemożliwia to podglądanie jego plików przez osoby trzecie, niezaangażowane w realizację zamówienia.
Indywidualne konto FTP może być wykorzystywane jedynie w celach porozumiewania się z naszą firmą.

Aby wysłać plik na serwer FTP można skorzystać ze specjalnego oprogramowania lub postępować zgodnie z procedurą:
1. utworzyć nowy katalog na pulpicie i otworzyć go;
2. w okienku adres wpisać ftp://195.88.30.175/
3. w pozycji logowanie wpisać Numer Klienta (swój numer identyfikacyjny);
4. w pozycji hasło wpisać otrzymane wcześniej hasło;
5. przenieść pliki do otworzonego okna FTP;
6. po zakończeniu przesyłania plików zamknąć katalog FTP i wysłać zlecenie.

Archiwizacja plików

Pliki z pracami dostarczonymi do naszej firmy drogą internetową zostaną usunięte po upływie 7 dni od daty odbioru lub wysyłki pracy. Na życzenie Klienta istnieje możliwość dłuższego zachowania pliku na serwerze.
Nośniki elektroniczne, na których dostarczane zostaną prace, nie są odsyłane do Klienta. Istnieje możliwość ich odbioru osobistego. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia, nośnik wraz z zawartością jest niszczony.